Kozmetik Sektöründe Rusya Federasyonu ve Meksika'da Gerçekleştirilen Yerinde Pazar Araştırmaları

17 Şubat 2020

SUNUM PROGRAMI
 
28 ŞUBAT 2020, İSTANBUL
 
BASIN BİLDİRİSİ

 
İhracatta pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş imkânlarının geliştirilmesi, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
 
Bu kapsamda, Bakanlığımızca gerçekleştirilen Yerinde Pazar Araştırmaları ile ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş koşulları hakkında bilgilendirilmesi ve ihracatımızın sektörel eksende artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Yerinde Pazar Araştırmalarında temel olarak İhracat Ana Planı ile belirlenen hedef ülke ve sektörler için; kaynak taraması, sahada firma, ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler ve pazar incelemeleri şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Bakanlığımızca, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Rusya Federasyonu ve Meksika’da, yine Ana Planın hedef olarak belirlediği kimya sektörünün bir alt başlığı olan kozmetik sektöründe Yerinde Pazar Araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Her iki çalışmanın da kapsamını, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 33. Faslı[1] ile 34.01[2] gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler oluşturmuştur.
 
Söz konusu Yerinde Pazar Araştırmalarının sonuçlarının ihracatçılarımız ile yerinde anlatım yoluyla paylaşılması amacıyla, 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 10:00-12:00 saatleri arasında Crown Plaza Hotel (Florya) Admiral 1 Toplantı Salonu’nda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur’un teşrifleriyle bir sunum programı gerçekleştirilecektir.
 
Rusya Federasyonu’nun 2018 yılı itibarıyla, kozmetik ürünleri ithalatı 3,6 milyar dolar seviyesindedir. Rusya Federasyonu’na kozmetik ihracatımız 2018 yılında 58,1 milyon dolar, 2019 yılında ise bir önceki yıla göre %26 artışla 73 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Meksika’nın ise 2018 yılı itibariyle kozmetik ürünleri ithalatı 3,3 milyar dolar seviyesindedir. Meksika’ya kozmetik ihracatımız 2018 yılında 4,5 milyon dolar, 2019 yılında ise bir önceki yıla göre % 33 azalışla 3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
İki ülkenin 2018 yılındaki genel ithalatı 702 milyar dolar, kozmetik sektöründeki ithalatı ise 7 milyar dolardır. Bu ülkelere olan ihracatımız 2018 yılında 4 milyar dolardan 2019 yılında 4,5 milyar dolara; kozmetik ihracatımız ise 63 milyon dolardan 76 milyon dolara yükselmiştir.
 
Yerinde Pazar Araştırmaları ile hedeflenen amaç, yakın komşumuz ve ticaret ortağımız olan Rusya ile Amerika kıtasında önde gelen bir ekonomi olan ve son dönemde ikili ilişkilerimizin yeni bir ivme kazandığı Meksika’ya yönelik kozmetik ihracatımızın potansiyelini yakalaması ve kozmetik sektöründe pazara girişimizin artmasıdır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   
 
Ayrıntılı bilgi için :
dtuedpa@ticaret.gov.tr
 
Kayıt için :
https://tinyurl.com/rusyameksikakozmetiksektoru


[1] Uçucu yağlar, sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, saç müstahzarları, ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar, tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ve tuvalet müstahzarları
[2] Sabunlar