HİNDİSTAN MEDİKAL CİHAZ VE ALETLER SEKTÖRÜ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ÇALIŞMASI

29 Haziran 2020

Medikal cihaz ve aletler sektörü, savunma sanayi, yazılım, elektrik-elektronik ve makine sektörü gibi yüksek teknolojiye dayalı bazı sektörlerle teknoloji alışverişinde bulunan ve söz konusu sektörlerdeki gelişmeleri destekleyen ve aynı zamanda olumlu etkilenen stratejik bir sektördür. Dünya medikal cihaz ve aletler sektörünün toplam cirosunun 2018 yılında 430 milyar Doların üzerine ulaştığı hesaplanırken, bu rakamın yıllık ortalama % 5 oranında bir artış göstererek 2030 yılı itibariyle 800 milyar Dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yüksek artışın sebepleri arasında, yenilikçi teknolojik ürün ve hizmetlerin katkısının yanı sıra başta Çin ve Hindistan olmak üzere kalabalık nüfuslara sahip gelişmekte olan ekonomilerdeki artan sağlık harcamalarının ortaya çıkardığı potansiyel de bulunmaktadır.

Trademap verilerine göre 2018 yılı dünya medikal cihaz ve aletler sektörü ithalatı 271,8 milyar Dolar olup, toplam dünya ithalatının % 20’sinden fazlasını, aynı zamanda en büyük üretici ve ihracatçı olan ABD 54,8 milyar Dolar ithalatla tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya ithalatında 2018 yılı itibariyle, ABD’nin ardından Almanya (% 7,7), Hollanda (% 6,8), Çin (% 6,7) ve Japonya (% 4,9) gelmekte olup bu ülkeleri diğer AB ülkeleri takip etmektedirler.

Hindistan, 2018 yılı itibariyle, 3,6 milyar Dolar ithalat gerçekleştirerek, dünya medikal cihaz ve ürünler sektörü ithalatından % 1,3 pay almıştır. Artan yaşlı nüfus, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, kronik hastalıkların artışı ve hastane ve klinikler başta olmak üzere sağlık sektörüne yapılacak yatırımlarla Hindistan’ın dünya medikal cihaz ve ürünler sektörü ithalatından aldığı payın artması beklenmektedir.

Hindistan sağlık sektörü harcamalarının milli gelire oranının yükselmesi, daha fazla sayıda ve oranda nüfusun –özellikle kırsal kesimde yaşayan– sağlık hizmetlerine ulaşması, sağlık sigortalarının kapsama alanlarının genişlemesi gibi etkenler önümüzdeki dönemde Hindistan sağlık sektörünün gelişmesini ve dolayısıyla da medikal cihaz ve aletler sektörlerinin de yüksek oranlı artışlar göstermesini sağlayacaktır.

Sağlık sektörü Hindistan’da hem ciro hem de istihdam açısından en önde gelen sektörlerden birisidir. Kamu ve özel sektör hastaneleri, medikal cihaz ve aletler üretimi ve satışı, ilaç üretimi, klinik deneyler, outsourcing, teletıp, medikal turizm, sağlık sigortası gibi segmentleri barındıran Hindistan sağlık sektörü, artan oranlarda nüfusu kapsaması ve özel ve kamu sağlık harcamaları sebebiyle yüksek oranlarda artışlar yaşamaktadır.

Hindistan, Japonya, Çin ve Güney Kore’nin ardından Asya’daki 4. büyük medikal cihaz pazarı olup, dünya sıralamasında ise 20. en büyük medikal cihaz pazarı olarak değerlendirilmektedir. Hindistan medikal cihaz ve ürünler pazarı büyük oranda ithalata bağımlı olup, yerli üretim düşük ve orta teknolojili ürünlerle sınırlıdır.

Hindistan medikal cihaz ve ürünler pazarı, 2017 yılı itibariyle 4,9 milyar Dolar tutarında bir hacme sahiptir. 2022 yılında ise, bu değerin artan yaşlı nüfus, toplumun daha büyük kısımlarının sağlık hizmetlerine ulaşması ve medikal turizm gibi etkenlerle 11 milyar Dolara yükselmesi beklenmektedir.

Raporda sırasıyla, küresel medikal cihaz sektörü ve dış ticareti, Hindistan sağlık sektörü ve medikal cihaz ve aletler sektörüne genel bir bilgi verilerek, ülkemizin söz konusu sektördeki dış ticaret performansı ile Hindistan ile ikili dış ticaretimiz incelenmekte ve gerçekleştirilen pazar araştırması, saha çalışmaları ve toplantılar çerçevesinde edinilen bilgiler doğrultusunda Hindistan medikal cihaz ve aletler pazarına girişte önemli rol oynayan düzenlemeler hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır.

Raporu talep etmek için lütfen Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizleri Dairesi (dtuedpa@ticaret.gov.tr adresi) ile iletişime geçiniz.