Kozmetik Sektöründe Rusya Federasyonu ve Meksika'da Gerçekleştirilen "Yerinde Pazar Araştırması" Çalışmaları İhracatçılarımızla Paylaşıldı

04 Mart 2020

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler (DTUE) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Yerinde Pazar Araştırması” (YPA) çalışmaları Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur başkanlığında düzenlenen toplantılarla ihracatçılarımızla paylaşılmaya devam ediliyor.

YPA’lar, ihracatta pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş imkânlarının geliştirilmesi, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. YPA’lar ile ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş koşulları hakkında bilgilendirilmeleri ve ihracatımızın sektörel eksende artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DTUE Genel Müdürlüğünce Rusya Federasyonu ve Meksika’da kozmetik sektöründe gerçekleştirilen YPA raporları, 28 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ev sahipliğinde ihracatçılarımıza sunulmuştur. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur’un teşrifleriyle gerçekleştirilen sunumda söz konusu sektör özelinde Rusya Federasyonu ve Meksika pazarları hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır.

Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na yaptığı kozmetik ihracatı 2018 yılında 58,1 milyon dolar, Meksika’ya yaptığı kozmetik ihracatı ise 4,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolar kozmetik sektörü ihracatından Rusya Federasyonu’nun aldığı pay %5,1 iken, Meksika %0,4 pay almıştır. Ülkemiz Rusya Federasyonu’nun 14. Meksika’nın ise 28. Büyük kozmetik tedarikçisi konumundadır.

Rusya Federasyonu, anılan sektörde 2018 yılı itibarıyla 3,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirerek dünya kozmetik sektörü ithalatından %2,3 pay alırken, Meksika aynı yıl gerçekleştirdiği 3,3 milyar dolar kozmetik ithalatı ile %2,1 pay almıştır. Bakanlığımız İhracat Ana Planında belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Rusya Federasyonu ve Meksika, istikrarlı olarak büyüyen kozmetik pazarları ile ülkemiz ihracatçıları için önemli fırsatlar barındırmaktadır.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Rusya Federasyonu ve Meksika pazarlarıyla ilgilenen kozmetik ihracatçılarımız Ticaret Bakanlığı DTUE Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizler ve Proje Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan Rusya Federasyonu ve Meksika kozmetik sektörü Yerinde Pazar Araştırması raporlarına ve konuyla ilgili ilave güncel bilgiye dtuedpa@ticaret.gov.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerdir.