MEKSİKA KOZMETİK SEKTÖRÜ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ÇALIŞMASI

29 Haziran 2020

26-30 Ekim 2019 tarihlerinde Meksiko Şehri’nde Meksika kozmetik sektörüne yönelik bir Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma çerçevesinde, Meksika kozmetik sektörünün önemli kamu kurumu, sektör çatı kuruluşu ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilmiş olup, eş zamanlı olarak “Expo Beauty Show” fuarı ziyaret edilmiş ve birçok firma ile mülakatlar yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler ışığında Yerinde Pazar Araştırması (YPA) Raporu hazırlanmıştır.

YPA çalışmasının araştırma konusu Armonize Sistem’in 33. Fasılında yer alan kozmetik ürünleridir (Tablo 1). Diğer taraftan, 34.01 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sabunların ülkemizin kozmetik ürünleri ihracatında önemli bir yeri olması ve bazı analizlerde kozmetik sektörü içerisinde yer alması sebebiyle, söz konusu ürün grubu da kozmetik sektörü içerisinde değerlendirilerek araştırma kapsamına dâhil edilmiştir.

Tablo 1. Kozmetik Ürünleri Sınıflandırması (GTİP)

GTİP ÜRÜN GRUBU
33.01 Uçucu yağlar
33.02 Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları
33.03 Parfümler ve tuvalet suları
33.04 Güzellik, makyaj ve cilt bakım müstahzarları
33.05 Saç müstahzarları
33.06 Ağız / diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar
33.07 Tıraş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları
34.01 Sabunlar ve yüzey aktif organik maddeler

Son beş yıllık veriler göz önüne alındığında, kozmetik pazarı her yıl ortalama %3 büyüme performansı göstermiştir. 2018 yılında küresel ölçekte yapılan kozmetik ürünleri satışları bir önceki yıla göre %3,1 artış göstererek yaklaşık 488,4 milyar ABD Dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel kozmetik ürünleri pazarının önümüzdeki beş yıllık dönemde yıllık ortalama %3,3 büyüme göstermesi ve 2023 yılında yaklaşık 575 milyar ABD Dolarlık bir hacme ulaşması beklenmektedir.

Küresel kozmetik ürünleri pazarının bölgesel dağılımı incelendiğinde ise, pazarın %35’ini Asya Pasifik, %25,6’sını Avrupa ve %20’sini Kuzey Amerika ve %13’ünü ise Latin Amerika bölgelerinin oluşturduğu görülmektedir. Ülkesel bazda en büyük ilk üç pazar ise, sırasıyla, ABD (89,5 milyar ABD Dolar), Çin (62 milyar ABD Dolar) ve Japonya’dır (37,5 milyar ABD Dolar).

Euromonitor verilerine göre, 2018 yılında küresel çapta gerçekleştirilen kozmetik ürünleri satışlarının %13’ü internet üzerinden yapılmış olup, internet alışverişlerinin kozmetik ürünleri dağıtım kanallarından aldığı payın 2023 yılında %19’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında Türkiye’de satılan kozmetik ürünlerinin %3’ü internet üzerinden yapılmıştır.

2018 yılında 155 milyar ABD Dolar olarak gerçekleşen küresel kozmetik ürünleri ithalatının %37,4’ünü güzellik, makyaj ve cilt bakımı müstahzarları, %16,6’sını sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve %12,8’ini ise parfümler oluşturmaktadır. 2018 yılında yapmış olduğu 16 milyar ABD Dolar tutarındaki kozmetik ürünleri ithalatı ile ABD, dünyanın en büyük kozmetik ürünleri ithalatçısı konumundadır. ABD’yi Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa takip etmektedir. 2018 yılının en büyük kozmetik ürünleri ihracatçısı ise 20,1 milyar ABD Dolar tutarındaki ihracatı ile Fransa’dır. Sırasıyla ABD, Almanya, İrlanda ve Singapur diğer önemli kozmetik ürünleri ihracatçıları arasında yer almaktadır.

Euromonitor International verilerine göre, yaklaşık 9,8 milyar ABD Dolar büyüklüğündeki Meksika kozmetik ürünleri pazarı Latin Amerika Bölgesinin en büyük ikinci ve dünyanın en büyük on ikinci pazarı konumunda yer almaktadır. (Bölgenin en büyük kozmetik pazarı ise 14,5 milyar ABD Dolar büyüklüğündeki Brezilya pazarıdır.) 2004 yılında 3,91 milyar ABD Dolar olan Meksika kozmetik ürünleri pazarı 2018 yılına dek her sene büyüyerek 9,75 milyar ABD Dolar büyüklüğe ulaşmıştır. Son on beş yıllık dönem incelendiğinde, Meksika kozmetik pazarının yıllık ortalama %6,7’lik bir büyüme oranına sahip olduğu görülmektedir.

Meksika, 2018 yılı itibariyle, kozmetik ürünleri sektöründe net ithalatçı konumundadır. 2018 yılında gerçekleştirilen kozmetik ürünleri ihracatı yaklaşık 2,4 milyar ABD Dolar, ithalat ise 3,3 milyar ABD Dolar seviyesindedir. Son on yıllık dönemde kozmetik sektörü ithalatı devamlı bir artış eğilimde olup, ithalat artış hızının son beş yıllık dönemde ivme kazandığı ve dış ticaret açığının her yıl artarak 2018 yılında 958,7 milyon ABD Dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Yaklaşık 1,8 milyar ABD Dolar tutarındaki kozmetik hammaddeleri ithalatı dışında, 604,7 milyon ABD Dolarlık ithalatıyla güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar, 270,3 milyon ABD Dolarlık ithalatıyla parfümler ve tuvalet suları ve 191,6 milyon ABD Dolarlık ithalatı ile tıraş müstahzarları, vücut deodorantları ve tuvalet müstahzarları Meksika’nın 2018 yılında en çok ithal ettiği kozmetik ürünleridir. Meksika’nın pazar büyüklüğü, büyüme trendi ve yapısı, tüketici tercihleri ve dış ticaret rakamları ışığında değerlendirildiğinde ülkemiz kozmetik sektörü ve ihracatçıları için önemli bir potansiyel pazar olduğu değerlendirilmektedir.
 
 
Tablo 2. Meksika Kozmetik Sektörü Dış Ticareti (bin $)


Kaynak: ITC Trademap

Raporda sırasıyla, YPA konusu ülke olan Meksika’nın siyasi, demografik ve coğrafi yapısı, ekonomisi, dış ticareti ve Türkiye ile olan ikili ilişkileri hakkında genel bilgiler verilmekte, akabinde gerçekleştirilen pazar araştırması, saha çalışmaları ve toplantılar çerçevesinde edinilen bilgiler doğrultusunda Meksika kozmetik ürünleri sektörü, endüstrisi, pazarı, tüketici tercihleri, dış ticareti, dağıtım kanalları, sektöre yönelik tarife ile tarife dışı düzenlemeler hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır.

Raporu talep etmek için lütfen Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizleri Dairesi (dtuedpa@ticaret.gov.tr adresi) ile iletişime geçiniz.