Müşavire Danışın

24 Ocak 2020

MÜŞAVİRE DANIŞIN
“Dış Pazarlara Girişte Temel Bilgi Kaynağınız”
 
İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz / Ataşelerimiz, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilcileridir.
 
Dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Bakanlığımızca “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi” (DTYBS) hayata geçirilmiştir. Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Müşavire Danışın” uygulaması da geliştirilerek DTYBS sisteminin kapsamına alınmıştır. Yenilenen “Müşavire Danışın” uygulaması 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine sunulmuştur.
 
“Müşavire Danışın” uygulaması iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. “Müşavire Danışın” uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edebilir, sorularınızı yöneltebilir ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapları ve sağlanan bilgileri uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Uygulama üzerinden gelen talepler ilgili Ticaret Müşavirliğimize veya Ataşeliğimize doğrudan yönlendirilecek olup, en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

“Müşavire Danışın” uygulaması kapsamında ayrıca iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir “karar ağacı” da kurgulanmıştır. Ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
 
“Müşavire Danışın” uygulamasına Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.